Kullanım Koşulları

Sitemizin Açıklanan Önemli Detaylarını Keşfedin

1. Sitenin tanıtımı.

Dijital ekonomide güvene ilişkin 21 Haziran 2004 tarihli ve 2004-575 sayılı Fransız Kanunu'nun 6. Maddesi uyarınca, JeuxPornoGratuits.com web sitesinin kullanıcıları, sitenin oluşturulması ve takibinde yer alan çeşitli tarafların kimlikleri hakkında bilgilendirilir:

Sahibi: JeuxPornoGratuits
Yaratıcısı: JeuxPornoGratuits
Yayın yöneticisi: contact@jeuxpornogratuits.com

Yayından sorumlu kişi bir birey veya tüzel kişiliktir.
Webmaster: JeuxPornoGratuits -contact@jeuxpornogratuits.com
Host: OVH - 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix, Fransa

2. Sitenin ve sunulan hizmetlerin genel kullanım koşulları.

JeuxPornoGratuits.com web sitesinin kullanımı, aşağıda açıklanan genel kullanım koşullarının tamamen kabul edildiği anlamına gelir. Bu kullanım koşulları herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya eklenebilir ve bu nedenle JeuxPornoGratuits.com web sitesi kullanıcılarının düzenli olarak bunlara başvurmaları tavsiye edilir.

Bu site normalde kullanıcılar tarafından her zaman erişilebilir durumdadır. Ancak, JeuxPornoGratuits teknik bakım amacıyla siteyi kesintiye uğratmaya karar verebilir, bu durumda kullanıcıları müdahalenin tarih ve saatleri konusunda önceden bilgilendirmeye çalışacaktır.

3. Sağlanan hizmetlerin tanımı.

JeuxPornoGratuits.com web sitesinin amacı, şirketin tüm faaliyetleriyle ilgili bilgi sağlamaktır.

JeuxPornoGratuits Şirket, JeuxPornoGratuits.com web sitesinde mümkün olduğunca doğru bilgi sağlamaya çalışmaktadır. Ancak, ister kendi hatası isterse bu bilgileri kendisine sağlayan üçüncü taraf ortakların hatası olsun, herhangi bir eksiklik, yanlışlık veya bilgilerin güncellenmemesinden sorumlu tutulamaz.

JeuxPornoGratuits.com web sitesinde verilen tüm bilgiler yalnızca yol gösterme amacıyla verilmiştir ve değişikliğe tabidir. Ayrıca, JeuxPornoGratuits.com web sitesindeki bilgiler eksiksiz değildir. Çevrimiçi hale getirilmesinden bu yana yapılan değişikliklere tabidir.

4. Teknik verilere ilişkin sözleşme sınırlamaları.

Site JavaScript teknolojisini kullanmaktadır.

Web sitesi, sitenin kullanımından kaynaklanan herhangi bir maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Buna ek olarak, sitenin kullanıcısı siteye yeni, virüssüz ekipman ve güncel bir tarayıcı kullanarak erişmeyi taahhüt eder.

5. Fikri mülkiyet ve sahtecilik.

JeuxPornoGratuits fikri mülkiyet haklarının sahibidir veya sitede erişilebilen tüm unsurlar, özellikle metinler, resimler, grafikler, logolar, simgeler, sesler, yazılımlar üzerindeki kullanım haklarına sahiptir.

Kullanılan araç veya süreç ne olursa olsun, sitenin unsurlarının tamamının veya bir kısmının herhangi bir şekilde çoğaltılması, temsili, değiştirilmesi, yayınlanması, uyarlanması, JeuxPornoGratuits adresinin önceden yazılı izni olmadıkça yasaktır.

Sitenin veya içerdiği unsurlardan herhangi birinin izinsiz kullanımı, bir ihlal teşkil ettiği kabul edilecek ve Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu'nun L.335-2 ve devamı maddelerinin hükümleri uyarınca kovuşturulacaktır.

6. Sorumluluğun sınırlandırılması.

JeuxPornoGratuits JeuxPornoGratuits .com web sitesine erişim sırasında kullanıcının ekipmanında meydana gelen ve madde 4'te belirtilen özellikleri karşılamayan ekipmanların kullanımından veya bir hata veya uyumsuzluğun ortaya çıkmasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz.

JeuxPornoGratuits JeuxPornoGratuits .com web sitesinin kullanımından kaynaklanan dolaylı zararlardan (pazar kaybı veya fırsat kaybı gibi) sorumlu tutulamaz.

Etkileşimli alanlar (iletişim alanında soru sorma imkanı) kullanıcılara açıktır. JeuxPornoGratuits, bu alanda yayınlanan ve özellikle veri koruma hükümleri olmak üzere Fransız mevzuatına aykırı olan her türlü içeriği önceden haber vermeksizin silme hakkını saklı tutar. Uygulanabilir olduğu durumlarda, JeuxPornoGratuits ayrıca, kullanılan araç ne olursa olsun (metin, fotoğraf vb.), özellikle ırkçı, hakaret edici, karalayıcı veya pornografik nitelikteki mesajlar durumunda kullanıcıyı hukuki ve/veya cezai olarak sorumlu tutma hakkını saklı tutar.

7. Kişisel verilerin yönetimi.

Fransa'da kişisel veriler 6 Ocak 1978 tarihli 78-87 sayılı yasa, 6 Ağustos 2004 tarihli 2004-801 sayılı yasa, Ceza Kanunu'nun L. 226-13 maddesi ve 24 Ekim 1995 tarihli Avrupa Direktifi ile korunmaktadır.

JeuxPornoGratuits.com sitesini kullanırken, aşağıdaki bilgiler toplanabilir: kullanıcının JeuxPornoGratuits.com sitesine eriştiği bağlantıların URL'si, kullanıcının erişim sağlayıcısı, kullanıcının İnternet protokolü (IP) adresi.

Her durumda, JeuxPornoGratuits yalnızca JeuxPornoGratuits.com web sitesi tarafından sunulan belirli hizmetlerin amaçları doğrultusunda kullanıcıyla ilgili kişisel bilgileri toplar. Kullanıcılar bu bilgileri, özellikle kendileri girdiklerinde, gerçekler hakkında tam bilgi sahibi olarak sağlarlar. JeuxPornoGratuits .com web sitesinin kullanıcıları, bu bilgileri vermeleri gerekip gerekmediği konusunda bilgilendirilir.

Tüm kullanıcılar, 6 Ocak 1978 tarihli ve 78-17 sayılı Fransız Veri Koruma Kanunu'nun 38. ve devamı maddeleri uyarınca, belge sahibinin imzasını taşıyan kimlik belgesinin bir kopyası ile birlikte yazılı ve imzalı bir talepte bulunarak ve cevabın gönderileceği adresi belirterek, kendileriyle ilgili kişisel verilere erişme, bunları düzeltme ve bunlara itiraz etme hakkına sahiptir.

JeuxPornoGratuits.com web sitesinin kullanıcısına ilişkin hiçbir kişisel bilgi, kullanıcının bilgisi dışında yayınlanmamakta, üçüncü şahıslarla herhangi bir ortamda değiştirilmemekte, devredilmemekte, temlik edilmemekte veya satılmamaktadır. Sadece JeuxPornoGratuits sitesinin ve haklarının geri satın alınmasının varsayılması, yukarıda belirtilen bilgilerin olası alıcıya iletilmesine izin verecek ve bu alıcı da JeuxPornoGratuits.com sitesinin kullanıcısı ile ilgili verilerin aynı şekilde korunması ve değiştirilmesi yükümlülüğüne sahip olacaktır.

Site, kişisel bilgi toplamadığı için CNIL'e beyan edilmemiştir.

Veri tabanları, veri tabanlarının yasal olarak korunmasına ilişkin 11 Mart 1996 tarihli ve 96/9 sayılı direktifi aktaran 1 Temmuz 1998 tarihli yasa hükümleri ile korunmaktadır.

8. Hiper metin bağlantıları ve çerezler.

JeuxPornoGratuits.com web sitesi, JeuxPornoGratuits'un izniyle kurulan diğer sitelere bir dizi hiper metin bağlantısı içerir. Ancak, JeuxPornoGratuits bu şekilde ziyaret edilen sitelerin içeriğini kontrol etme konumunda değildir ve sonuç olarak bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

JeuxPornoGratuits.com web sitesinde gezinmek, kullanıcının bilgisayarına çerez(ler) yüklenmesine neden olabilir. Çerez, kullanıcının tanımlanmasına izin vermeyen, ancak bir bilgisayarın bir sitede gezinmesiyle ilgili bilgileri kaydeden küçük bir dosyadır. Bu şekilde elde edilen veriler, sitede daha sonra gezinmeyi kolaylaştırmayı amaçlar ve ayrıca ziyaretçi sayılarını ölçmek için kullanılır.

Bir çerezin yüklenmesinin reddedilmesi, belirli hizmetlere erişimi imkansız hale getirebilir. Ancak, kullanıcılar bilgisayarlarını çerezlerin yüklenmesini reddetmek için aşağıdaki şekilde yapılandırabilirler:

Internet Explorer: Araçlar sekmesi (sağ üstteki tekerlek şeklindeki simge) / İnternet seçenekleri. Gizlilik'e tıklayın ve Tüm çerezleri engelle'yi seçin. Tamam ile onaylayın.

Firefox: Tarayıcı penceresinin üst kısmındaki Firefox düğmesine tıklayın, ardından Seçenekler sekmesine gidin. Gizlilik sekmesine tıklayın.
Saklama kurallarını şu şekilde ayarlayın: geçmiş için kişiselleştirilmiş ayarları kullan. Son olarak, çerezleri devre dışı bırakmak için işareti kaldırın.

Safari'de: Tarayıcının sağ üst köşesindeki menü simgesine (çark ile sembolize edilir) tıklayın. Ayarlar'ı seçin. Gelişmiş ayarları göster'e tıklayın. "Gizlilik" bölümünde "İçerik ayarları "na tıklayın. "Çerezler" bölümünde çerezleri engelleyebilirsiniz.

Chrome altında: Tarayıcının sağ üst köşesindeki menü simgesine (üç yatay çizgi ile sembolize edilir) tıklayın. Ayarlar'ı seçin. Gelişmiş ayarları göster'e tıklayın. "Gizlilik" bölümünde Tercihler'e tıklayın. "Gizlilik" sekmesinde çerezleri engelleyebilirsiniz.

9. Geçerli yasa ve yargı yetkisi.

JeuxPornoGratuits.com web sitesinin kullanımı ile bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık Fransız yasalarına tabidir. Paris'in yetkili mahkemeleri münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır.

10. İlgili ana kanunlar.

Bilgi teknolojisi, dosyalar ve sivil özgürlükler ile ilgili 6 Ağustos 2004 tarihli ve 2004-801 sayılı kanunla değiştirilen 6 Ocak 1978 tarihli ve 78-17 sayılı kanun.

Dijital ekonomide güven hakkında 21 Haziran 2004 tarihli ve 2004-575 sayılı Kanun.

11. Sözlük.

Kullanıcı: Yukarıda belirtilen siteye bağlanan ve siteyi kullanan internet kullanıcısı.

Kişisel bilgi: "Her ne şekilde olursa olsun, doğrudan veya dolaylı olarak, ilgili olduğu gerçek kişilerin kimliğinin belirlenmesini sağlayan bilgi" (6 Ocak 1978 tarihli ve 78-17 sayılı kanunun 4. maddesi).